Privacy policy

Privacybeleid SocialFind

 
Deze Privacy Policy van SocialFind legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze dienstverlening. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.
 

Onze Privacy policy is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.
 

 

Contactgegevens
 

Brucknerlaan 16

5011 DM Tilburg

+31643609526

info@socialfind.nl

Home

KvK 72417234
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

SocialFind verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
 
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum en -plaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. SocialFind verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
– Onze diensten toegankelijk te maken
– Verbetering van onze dienstverlening
– Uitoefenen van marketingwerkzaamheden
– SocialFind analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SocialFind bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor meer informatie omtrent onze specifieke bewaartermijnen, kunt u contact opnemen met info@socialfind.nl
 

Delen van persoonsgegevens met derden

SocialFind verstrekt, verhuurt of verkoopt uw (persoons)gegevens niet aan derden, tenzij u daarvoor toestemming geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Wettelijk verzoek en voorkoming schade
Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SocialFind en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

SocialFind wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SocialFind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@socialfind.nl
 
Wijzigingen
SocialFind kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op onze website.
 

Benieuwd hoe SocialFind jouw organisatie kan helpen?